Data i czas

19-07-2024

Kalendarz

Lipiec 2024
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Godziny otwarcia

Biblioteka w Krasiczynie

Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00

Filia w Olszanach

Poniedziałek -
Wtorek 12:30 - 19:00
Środa -
Czwartek 09:00 - 16:00
Piątek 12:30 - 19:00

Konkursy

Powiatowy Konkurs pn. "Kardynała A. S. Sapieha- Wielki Syn Swojej Ojczyzny"

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie pełniąca funkcję biblioteki powiatowej oraz Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie zapraszają uczniów szkół podstawowych powiatu przemyskiego do wzięcia udziału w VI edycji powiatowego konkursu pn. „Kardynał Adam Stefan Sapieha - Wielki Syn Swojej Ojczyzny”. Więcej informacji znajduje się w załącznikach.

Załączniki:

Pismo_przewodnie.doc (live.com)

Sapieha_regulamin_konkursu.docx (live.com)

Sapieha_karty_zgloszenia.docx (live.com)

Sapieha_zgoda_RODO.docx (live.com)

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY "SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"

 

 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

ORGANIZATORZY:

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie Pełniąca Funkcję Biblioteki Powiatowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Orłach

CELE KONKURSU:

- kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
- motywowanie do samodzielnej  i kreatywnej pracy w domu
- promocja twórczości plastycznej poprzez sieć www

UCZESTNICY:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu POWIATU PRZEMYSKIEGO.
Temat: „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Zasady uczestnictwa:

• Technika prac plastycznych dowolna (malarstwo, rysunek, collage, technika mieszana).
• Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę. 
• PRZESŁAĆ: do 23 grudnia 2020 pocztą elektroniczną na adres organizatora:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- zdjęcie pracy powinno mieć format: jpg, png, pdf i maksymalny rozmiar 10 mb., i być opisane- imieniem i nazwiskiem autora pracy.

- oraz zdjęcia formularza zgłoszenia /metryczka/, zgody na przetwarzanie danych osobowych,zgody na bezpłatną publikację pracy na stronie internetowej organizatora i oświadczenia, że dziecko jest autorem pracy.

Podpisane przez  rodzica/opiekuna prawnego autora pracy /Metryczka i wszystkie potrzebne oświadczenia są dołączone do regulaminu/.

• W przypadku stwierdzenia braków oświadczeń lub niezbędnych danych, praca konkursowa nie będzie podlegała ocenie.
• Prace konkursowe stają się własnością organizatora.
• Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury. Ocenie podlegać będzie: nawiązanie do tradycji świąt, oryginalność, staranność wykonanej pracy i kreatywność.
• Z pośród nadesłanych prac jury wybierze najciekawsze, które zostaną umieszczone w wirtualnej galerii na wystawie pokonkursowej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Orłach oraz nagrodzone dyplomem i upominkiem.
• Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora do 30 grudnia br.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: tel.16 671 20 50 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Złożenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia.Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Metryczka Powiatowy Konkurs Plastyczny „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

UWAGA: prosimy o czytelne wypełnienie metryczki i odesłanie wraz z pracą

 

(IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA) ……………………………………………………………………………………  

(WIEK) …………………………………………………………………………………….                         

(ADRES) ……………………………………………………………………………………... 

(NR TEL. do kontaktu )   ……………………………………………………………………………………... 

e-mail ……………………………………………………………………………………... 

 

data …………………  czytelny podpis Rodzica/Opiekuna …………………………..

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów dzieci uczestników działań kulturalnych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Orłach 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Orłach z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 w Orłach, tel. 16 671 20 50  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasiczynie i Starostwo Powiatowe w Przemyślu i Urząd Gminy w Orłach.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ww. firmie:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

5. W celach promocyjnych dane osobowe: imię, nazwisko, miejscowość, a także fotografie prac konkursowych będą publikowane na stronie internetowej organu prowadzącego-  Urząd Gminy Orły, facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach oraz w gazecie publikowanej przez administratora danych oraz na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasiczynie i Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

6. Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji w zakresie zadań biblioteki.

7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowaniu decyzji lub profilowaniu.

8. Przysługuje Państwu prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Orły, data ……………………….                 podpis Administratora……………………………………

 Orły, data  ………………………..              podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych  uczestnika……………………………………….

                                                                                                                 

Imię i nazwisko dziecka  ……………………………………………...............................      

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)

wyrażam zgodę :

na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….……..przez  Gminną Bibliotekę Publiczną w Orłach z siedzibą przy ul. Szkolna 1, 37-716 Orły  oraz o Gminną Bibliotekę Publiczna w Krasiczynie i Starostwo Powiatowe w Przemyślu i Urząd Gminy w Orłach w celu organizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA „Dane osobowe mojego dziecka obejmują imię, nazwisko, lat,miejscowość. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

 

Miejscowość,  data  …………………………..                 czytelny podpis Rodzica/Opiekuna ……………………………………………..

 

na bezpłatną publikację nadesłanej pracy na konkurs wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika i z jakiej jest miejscowości  w celu promocji imprezy, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Orłach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasiczynie i Starostwo Powiatowe w Przemyślu materiałach promocyjnych i mediach wydawanych przez  organizatora Powiatowego Konkursu. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem nadesłanej pracy a praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 

Miejscowość,  data …………………………..                czytelny podpis Rodzica/Opiekuna …………………………………………….

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Mój bohater z bajek i baśni"

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATORZY:

• GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRASICZYNIE

• GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MEDYCE

 

CEL KONKURSU:

• ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH

• KRZEWIENIE ZDROWIA EMOCJONALNEGO DZIECI

• POBUDZENIE WYOBRAŹNI I FANTAZJI MŁODEGO CZYTELNIKA

• PREZENTACJA I POPULARYZACJA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI

 

Czytaj więcej...

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Jesień wita nas kolorem barw"

REGULAMIN POWIATOWEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Jesień wita nas kolorem barw”

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy
Urząd Gminy w Krzywczy
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie pełniąca funkcję biblioteki powiatowej


CEL KONKURSU:

  • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
  • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
  • wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,

Czytaj więcej...

Powiatowy konkurs "KARDYNAŁ A. S. SAPIEHA, WIELKI SYN SWOJEJ OJCZYZNY"

 

„Chwila obecna dana jest nam przez Boga po to, aby w niej budować gmach Ojczyzny naszej” Kard. A. S. Sapieha

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z powiatu przemyskiego do udziału w konkursie „Kardynał Adam Stefan Sapieha –Wielki Syn Swojej Ojczyzny”.

Ze względu na stan pandemii, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zdecydowaliśmy WYJĄTKOWO w r.szk.2020 / 2021 na przeprowadzenie konkursu tylko w formie zdalnej. Mamy nadzieję, że uroczysty finał kolejnej edycji będzie mógł odbyć się w salach zamku Zespołu Zamkowo – Parkowego w Krasiczynie, gdzie urodził się Kardynał Adam Stefan Sapieha.

Pliki do pobrania:
Pismo przewodnie
Karta zgłoszenia - konkurs plastyczny
Karta zgłoszenia - konkurs prezentacja multimedialna

Cele naszego konkursu to:

- popularyzowanie postaci kard A.S.Sapiehy, 

- budowanie tradycji lokalnej i narodowej, 

- utrwalanie tożsamości i wrażliwości patriotycznej, 

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- promowanie uczniów uzdolnionych technicznie, plastycznie, multimedialnie oraz językowo, 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi.

Czytaj więcej...